PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA KOZMETIČNE IZDELKE

Poročilo o varnosti kozmetičnega izdelka se pripravi v skladu z veljavnimi zahtevami zakonodaje Republike Slovenije in EU, to je v skladu z zahtevami UREDBE (ES) št. 1223/2009 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 30. novembra 2009 o kozmetičnih izdelkih, UREDBE o izvajanju Uredbe (ES) o kozmetičnih izdelkih (UL RS 61/2013, 19.07.2013) ter na podlagi SMERNIC V ZVEZI S PRILOGO I K UREDBI (ES) št. 1223/2009 O POROČILU O VARNOSTI KOZMETIČNEGA IZDELKA - L 315/82-105 od 26.11.2013 in THE SCCS'S NOTES OF GUIDANCE FOR THE TESTING OF COSMETIC SUBSTANCES AND THEIR SAFETY EVALUATION - najnovejša verzija.

Sestavljeno je iz naslednjih poglavij:

        Zakonodaja in smernice
        Ime in naslov odgovorne osebe
        Splošni administrativni podatki

DEL A, informacije o varnosti kozmetičnega izdelka
A1     Specifikacije in sestava,
A2     Fizikalne/kemijske značilnosti in stabilnost kozmetičnega izdelka,
A3     Mikrobiološka kakovost,
A4     Nečistote, sledi, podatki o embalažnem materialu,
A5     Normalna in razumno predvidljiva uporaba
A6     Izpostavljenost kozmetičnemu izdelku
A7     Izpostavljenost snovem
A8     Toksikološke značilnosti posameznih sestavin izdelka
A9     Toksikološki profil snovi
A10   Obstoječi podatki o neželenih učinkih, ki so posledica uporabe izdelka
A11   Informacije o kozmetičnem izdelku
A12   Podatki o vseh preskusih izdelka ali njegovih sestavin na živalih

DEL B: Ocena varnosti kozmetičnega izdelka
B1     Zaključek ocene,
B2     Označena opozorila in navodila za uporabo,
B3     Obrazložitev,
B4     Dokazila o verodostojnosti ocenjevalca in odobritev dela B.
        Literatura.
        Dodatni podatki